Rozvedení katolíci

Ak je Boh dobrý, prečo dopustil rozpad môjho manželstva?
Boh dal každému z nás slobodnú vôľu. On nie je ten, ktorý hýbe s nami ako s bábkami. Boh chce pre nás to najlepšie, no zároveň nám vždy dáva možnosť si vybrať. Aj keď On je všemohúci a riadi celý svet, v istom slova zmysle akoby sa vzdával kontroly, keď nám dáva slobodnú vôľu. Boh nechce pre teba zlo, ale dovoľuje ho, aby chránil dar slobodnej vôle, ktorý ti dal pri stvorení.

Ale Boh takisto prisľúbil, že aj z ťažkých vecí, ktoré sa nám dejú v živote On dokáže vyťažiť pre nás ešte väčšie dobro.

Pozri sa na kríž...Ako mohol milujúci Boh nechať svojho jediného Syna tak trpieť a zomrieť takou ohavnou smrťou? Pretože z tohto najväčšieho zla vzniklo naše najväčšie dobro – naša spása. Môžeš sa teraz pozerať na tvoj rozpad manželstva ako na niečo zlé, no čakaj a uvidíš, že Boh aj túto navonok beznádejnú situáciu dokáže premeniť na dobré veci aj pre teba.

Keď posielaš svoje deti prvýkrát do školy, tiež nechceš, aby boli šikanované na ihrisku alebo trpeli, ale dovoľuješ im tam ísť pre „ich väčšie dobro“. Aby sa mohli učiť, dozrievať a stať sa mužmi a ženami, akých chce mať Boh. Skutočná láska nenecháva dieťa zamknuté v bezpečí ďaleko od každej bolesti. Skutočná láska dôveruje a pomáha deťom rásť.

Mnohí rozvedení hovoria, že tým že si museli prejsť touto bolestnou skúsenosťou našli konečne Boha, viac sa k Nemu priblížili, zmenili svoje životy a našli hlbší vnútorný pokoj.
Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia.
Rim 8, 28
Aký zmysel ma toto celé utrpenie?
Dnešná spoločnosť považuje utrpenie za niečo nezmyselné a pozerá sa na pojem utrpenie opovržlivo. Ono samo o sebe nemá zmysel, no Ježiš je ten, ktorý mu zmysel dal. On sám trpel najviac zo všetkých a zobral všetky hriechy, utrpenie a bolesť tohto sveta na seba.

On sám hovorí:
"Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.”

Utrpenie, ktorým prechádzate kvôli rozpadu vášho manželstva je často krát veľké až priam neznesiteľné a nechápete prečo sa to celé deje.

Obetujte svoje utrpenie za iných a dajte mu tak zmysel.
Čo môžem urobiť, aby som sa necítil tak zle?
Každý z nás potrebuje v bolestnej a ťažkej situácii povzbudenie. Ako dieťa, ktoré po očkovaní dostane cukrík aj my potrebujeme v tejto situácii niečo, čo nás poteší. Ale nie nový vzťah, nákupný úlet alebo liter vodky. No skús nasledovné: spomaľ a začni viac oddychovať, uvoľni svoj nabitý kalendár, maj čas na dlhé prechádzky alebo počúvanie hudby. Skús robiť veci, ktoré ti prinášajú radosť.

Otvor si Bibliu a čítaj si žalmy, určite sa v nich nájdeš, pretože vyjadrujú často krát hlboký zármutok, beznádej, strach, no na druhej strane uistenie, že Boh plní svoje sľuby a postará sa o teba v každej situácii.

Pamätaj tiež na to, že pocity prichádzajú a odchádzajú. Nie vždy, keď máme pocit, že sa máme lepšie je to naozaj tak. Len skutočná Pravda nás môže priviesť k najhlbšiemu uzdraveniu. Možno si nikdy nerozmýšľal nad tým, žeby si sedel len tak pri Ježišovi v eucharistii. On sľúbil, že ťa nikdy neopustí a nezanechá a v podobe chleba je neustále prítomný v Eucharistii. Skús tráviť čas s Ním v tichu, plakať pri Ňom, uvoľniť sa, riešiť s Ním svoje problémy alebo len tak ticho načúvať... To všetko ti môže pomôcť sa cítiť lepšie.

Nik ti nebude môcť odolať po všetky dni tvojho života. Ako som bol s Mojžišom, tak budem aj s tebou. Nenechám ťa bez pomoci, ani ťa neopustím.
Joz 1, 5
Kde môžem nájsť pomoc?
Skúste zistiť od miestneho kňaza aké možnosti sú vo vašom okolí pre rozvedených a porozprávať a poradiť sa s ním ako ďalej. Často krát sú rany na duši tak hlboké, že človek potrebuje vyhľadať odbornú pomoc. V tomto prípade skúste vyhľadať kresťanského psychológa alebo psychoterapeuta.

Zavolaj svojho najlepšieho priateľa alebo člena rodiny, ktorý je blízko pri Bohu a rieš túto situáciu s ním. Popros ho, aby sa za teba modlil a bol ti nablízku.
Ako môžem žiť život viery, keď som v novom nesviatostnom zväzku?
Devätoro pre rozvedených a znovusobášených

Ak si civilne rozvedený a zároveň druhýkrát sobášený, môžeš sa cítiť obmedzený postojom Cirkvi. Platí pre Teba zákaz pristupovať k sviatostiam. Je to prísne? Až príliš konzervatívne? Môžeš mať taký dojem. Ale stále je pre Teba aktuálna iná ponuka, čiže nie všetko máš zakázané. Z čoho si môžeš vybrať?

1. Počúvaj Božie slovo!

Odporúčam Ti počúvanie liturgie slova počas svätej omše. Zo stola Božieho slova si môžeš vziať posilu do plnenia tvojich povinností, svetlo pre ďalšie rozhodnutia. Spoločné čítanie svätého Písma s tvojim partnerom alebo partnerkou alebo aj s inými manželmi môže byť pre Teba motiváciou pre napredovanie vo viere napriek prežívanej situácii. „Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca“ (Hebr 4, 12).

2. Zúčastňuj sa na svätej omši!

Možno si povieš, že účasť na svätej omši bez svätého prijímania nemá zmysel. Avšak Božie pôsobenie je oveľa širšie. Každá Eucharistia nesie so sebou bohatstvo, akým sú jednotlivé stretnutia s Kristom v konkrétnych okamihoch liturgie. Môžeš sa zapojiť do slávenia svätej omše: v prosbe o odpustenie (Pane, zmiluj sa); obetovaním svojho života pri liturgickom obetovaní darov; chválou, vzdávaním vďaky a adoráciou Tela a Krvi, na ktoré upieraš zrak v okamihu pozdvihovania; vzbudzujúc si túžbu duchovne prijať Ježiša; prichádzajúc si pre požehnanie počas udeľovania svätého prijímania. Skús to!

3. Vytrvalo sa modli!

Ježiš dal prísľub, že spoločná modlitba zvoláva jeho prítomnosť. Modliac sa v manželstve sa môžeš o tom presvedčiť. V modlitbe sa naučíte nachádzať si cestu k sebe cez dar prijatia druhého, cez dar odpustenia. Rozhodujúce je aj Tvoje osobné stretnutie s Otcom na modlitbe, aby si vedel ako môžeš žiť vieru aj v nesviatostnom manželstve. „Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?“ (Lk 18, 8b).

4. Vychovávaj deti v kresťanskej viere!

Ak to v Tvojom živote „nevyšlo“, neznamená to, že už všetko je akoby pokazené. Môžeš sprevádzať Tvoje deti na ich ceste viery: mať záujem o ich pokrstenie, o prípravu na prvé sväté prijímanie a sviatosť birmovania, spoločne ísť na nedeľnú svätú omšu alebo aj cez týždeň, modliť sa s nimi doma, prejavovať dôslednú starostlivosť o deti z prvého manželstva. Od Teba záleží, aký obraz rodiny bude mať v srdci Tvoje dieťa.

5. Preukazuj lásku!

Je úžasné si uvedomiť, že Boh si Ťa dokáže použiť ako nástroj svojej lásky napriek tomu, ako vnímaš seba samého, alebo ako sa na Teba pozerá svet. Vždy nanovo ma oslovuje Ježišov prístup počas stretnutia so Samaritánkou. Povedal jej: „Daj sa mi napiť“ (Jn 4, 7). Myslím, že po týchto slovách sa musela cítiť prekvapená. Napriek jej komplikovanej histórii života mohla preukázať lásku. A to môže platiť aj o Tebe. „A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov“ (1 Pt 4, 8).

6. Angažuj sa vo farnosti!

Ako rozvedený a znovusobášený by si mohol mať pocit, že nepatríš už do farského spoločenstva. A ak áno, tak určite len kdesi na jeho okraj. Avšak stále si v dosahu Cirkvi vzhľadom na Tvoj krst. A keby si sa stretol s neprijatím a šomraním bratov a sestier, alebo aj samotného kňaza, nenechaj sa odradiť. Lebo niekedy to smeruje akoby k vytvoreniu farnosti ako skupiny dokonalých ľudí podľa vlastných požiadaviek. “Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň“ (Jn 8, 7). Môže Ťa to stáť veľa síl, ale chcem Ťa poprosiť, aby si sa nevzdal svojho miesta vo farskej rodine. Závisí od toho veľmi veľa. Neboj sa zapájať do podujatí Tvojho miestneho spoločenstva, predovšetkým do rodinných akcií.

7. Ži v duchu kajúcnosti!

Neznamená to, že do konca života máš žiť s pocitom viny, ktorý sa prejavuje v neustálom smútku a sklamaní. Avšak keby si sa tváril akoby sa nič nestalo a robil by si tak pozitívnu reklamu rozvodu ako najlepšiemu životnému rozhodnutiu, tiež by to nebolo správne riešenie. Duch kajúcnosti je niekde pomedzi týmito dvoma extrémami. Spája sa s úprimnou ľútosťou, že nie takto malo vyzerať Tvoje manželstvo, že Boh mal iný zámer s Tebou. Ale nebeský Otec dokáže vyťažiť dobro aj z ľudských zlyhaní. „Ale kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť“ (Rim 5, 20). Sám nie si schopný napraviť to, čo sa pokazilo. Môžeš však ako prejav zadosťučinenia a pokánia dávať almužnu, postiť sa, ponárať sa do Božieho milosrdenstva a modliť sa za rozvedených a za rozvrátené rodiny.

8. Adoruj Ježiša v Eucharistii!

Aj keď nemôžeš prijať Ježiša pod spôsobom chleba, stále je možnosť približovať sa k Nemu s Tvojou nenaplnenou potrebou srdca. Môžeš hľadieť na neho. Prebývať v jeho prítomnosti. Zakusovať uzdravenie Tvojich rán. Skús si nájsť čas, či už sám alebo aj s Tvojou manželkou. „Na neho hľaďte a budete žiariť a tvár vám nesčervenie hanbou“ (Ž 34, 6).

9. Rozprávaj sa s kňazom alebo učiteľom duchovného života!

Samozrejme, nejedná sa o rozhovor, v ktorom by si sa mal sústrediť len na minulosť a všetko spojené s rozvodom alebo na prítomnosť ako trvajúci stav hriechu. Išlo by predovšetkým o prehlbovanie Tvojej viery, o pohľad Božími očami na celý Tvoj život. Keďže sa nemôžeš spovedať, mohol by si v sebe stíšiť svedomie na minimum. Rozhovor s osobou, ktorá žije hlboký duchovný život, môže byť pre Teba pomocou v rozlišovaní dobra a zla.

Ak si sa dostal až sem, asi mi dáš za pravdu, že je toho naozaj dosť. Verím, že Ťa ponuka oslovila. Nesústreď sa na to, aký to bude mať účinok, či sa to dá porovnať so sviatostným životom. Nestrácaj čas na prehodnocovanie. Presvedč sa!

Autor: Matej Trizuliak, MS

Prebraté z http://zastolom.sk/devatoro-pre-rozvedenych-a-znovusobasenych/

www.zastolom.sk je portál zameraný na kresťanské rodiny. Jeho cieľom je sprevádzať rodiny na ceste viery.
Ako mám zvládať samotu po rozvode a zostať verným manželom?
Po rozvode stále verným manželom, ako zvládnuť tú samotu?

Civilný rozvod je pre niektorých skúsenosťou po mnohých rokoch spoločného života. Stretávam však aj mladých ľudí, ktorým sa rozpadlo manželstvo ešte len v úvodnom dejstve. Nie je ľahké nájsť sa v novej situácii. Zdá sa, že hlavne pred osobami vo veku 25-40 rokov (aj pred tými staršími) stojí úloha, ktorá ich prerastá. Ostať sám a nevstupovať do ďalšej známosti? Nechcete odo mňa náhodou niečo nemožné? Ako mám prijať rolu, ktorú som si vôbec nevybral, po ktorej som vôbec netúžil?

Verným manželom aj po rozvode

Pozemsky rozvedený manželský zväzok zostáva v Božích očiach tým, čím bol od začiatku. Sviatostné manželstvo je zmluvou, v ktorej nebeský Otec ručí svojou vernosťou. On je verný aj vtedy, keď sa postavil proti jeden z manželov. Skús začať práve od tejto pravdy: „Boh stojí za mnou a počíta so mnou v manželstve, ktoré podľa zmýšľania sveta už zlyhalo.“ Nedá sa automaticky nastaviť v sebe myslenie v kategórii ostávam verným svojej životnej partnerke, ktorá odišla a možno žije už v novom vzťahu. Môže to trvať aj niekoľko rokov, kým pochopíš svoju situáciu a kým ju dokážeš prijať. Avšak s rozhodnutím sa pre vernosť príde do tvojho srdca čoraz väčšia sloboda. Naučíš sa prežívať samotu a zistíš, že nie si osamelý.

Spoločenstvo modlitby

Thierry Maucour ako rozvedený vo svojej knihe Rozhodol som sa zostať verný zdôraznil, čo bolo pre neho liekom na bolesť opustenosti: „Nájsť na svojej ceste miesto modlitby a bratov v modlitbe je jeden z prvých pilierov záchrany pre toho, kto trpí rozchodom“. Keďže sa jedná o nadprirodzené chápanie tvojho života, potrebuješ mať okolo seba a za sebou ľudí, ktorí budú pre teba bratmi a sestrami. Nevyhnutne potrebuješ modlitebnú podporu. Spoločenstvo ti nedokáže úplne nahradiť tvoju manželku. Môže byť jednak prostredím, kde sa budeš zdieľať o svojich pocitoch, zraneniach a o všetkom, čo sa spája s akceptáciou nepredvídaného scenára tvojho životného príbehu. Práve cez spoločenstvo sa postupne stotožníš s novou rolou v tvojej histórii. Nájdeš seba samého.

Moc sviatosti Eucharistie a Božieho slova

Zotrvať aj po rozvode vo vernosti sviatostnému manželstvu je možné tiež vďaka účasti na svätej omši a počúvaniu Božieho slova. Na Eucharistiu prichádzaš k Ježišovi so srdcom, ktoré sa cíti opustené, zradené, zranené. Hoci Ježiš nežil v manželstve a neprežil skúsenosť rozvodu, napriek tomu mu nie je cudzie to, čo si nesieš vo svojom vnútri. Cez Božie slovo ťa o tom môže presvedčiť. „Prichádzajte k nemu, k živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny“ (1Pt 2, 4). Zavrhnutie alebo inak povedané zdiskvalifikovanie. Ježiša odmietli, nechceli ho, zavrhli ho. Podobný pocit máš aj ty, keď si počul, že už nie si mojím manželom, stal si sa ex-, bývalým. Už ťa nepotrebujem. Skončili sme. A Boh ti odpovedá: „Pre mňa si stále vyvolený a vzácny. Vnímam ťa nie ako ex-, ale ako manžela“. Nebeský Otec ti ukazuje aj perspektívu ďalšieho života: „A dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby ste prinášali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista“ (1 Pt 2, 5). Čiže Boh počíta s tebou, s tvojou vernosťou, s tvojou obetou. Znovu sa to týka niečoho, čo je spojené s duchovným chápaním tvojho povolania. Lebo ako manžel sa nechávaš vbudovať do svätého kňazstva. Možno sa to zdá ako paradox. Hovoríš Bohu a svojej manželke na novo svoje „áno“. A aj keď to nebolo tvoje dobrovoľné rozhodnutie, začínaš žiť svoje manželstvo v celibáte.

Uzdravujúci vplyv sviatosti zmierenia

Čnosť vernosti životnému partnerovi, ktorý ťa opustil, môžeš budovať v sebe pravidelnou spoveďou. Vyznávajúc svoje hriechy sa zároveň priznávaš k svojej nestálosti vo vzťahu s Bohom, s blížnymi. Pravdou o nás je, že každý dokáže byť neverný v láske. Žijeme len vďaka Božiemu milosrdenstvu. Postupne bude prichádzať do tvojho srdca nové zmýšľanie o tvojej manželke. Budeš sa na ňu pozerať ako ten, kto neodsudzuje, ale vie odpustiť. Nie je to expresná záležitosť. Potrebný je čas pre uzdravenie a zahojenie zranení.

Život v ilúzii?

Modlitba spoločenstva, sviatosti a Božie slovo môžu byť prostriedkami pre tvoje rozhodnutie pre vernosť láske spečatenej zmluvou medzi tebou, manželkou a Bohom. Čaká ťa život, ktorý bude čudný a nepochopiteľný pre okolie. Thierry v už spomenutej knihe to nazýva tajomstvom neprítomnej prítomnosti. Nedá sa to pochopiť bez lásky, ktorá má nadprirodzený charakter. Nedokázal by si to žiť, keby ťa nehnala Kristova láska (por. 2Kor 5, 14). Pre mnohých bude tvoj život ako život v ilúzii. Hlavne vtedy, ak si sa rozviedol ako mladý. Ale ty budeš vedieť, že to, čo žiješ, je úplne reálne. Lebo je to skutočná láska, ktorá neopustí a bude milovať a ctiť po všetky dni svojho života.

Autor: Matej Trizuliak, MS

Prebraté z http://zastolom.sk/po-rozvode-stale-vernym-manzelom-ako-zvladnut-tu-samotu/

www.zastolom.sk je portál zameraný na kresťanské rodiny. Jeho cieľom je sprevádzať rodiny na ceste viery.
Môžem pristupovať k sviatostiam?
Na začiatok je dobré pripomenúť jednu dôležitú skutočnosť. Ak si rozvedený z vlastného rozhodnutia a rozvod si chcel, skôr ako by si chcel pristúpiť k svätej spovedi a k svätému prijímaniu musíš sa triezvo pozrieť na svoju situáciu.

Ak si bol do rozvodu donútený proti svojej vôli alebo ak si inicioval rozvod z dôvodu bezpečnosti, nedopustil si sa mravného previnenia, si naďalej v plnom spoločenstve s Cirkvou, pokým zachovávaš mravne čistý životný štýl.

Ak si teda rozvedený a žiješ sám t.j. nevstúpil si do ďalšieho zväzku, s povolením cirkevnej autority môžeš pristupovať k sviatostiam. Najlepšie je obrátiť sa na kňaza v tvojej farnosti a s ním túto tvoju situáciu riešiť. On ťa už bude vedieť nasmerovať a pomôcť ti s v ybavením tohto povolenia.

Ak si nesviatostne znovuzosobášený a tvoje pôvodné manželstvo nebolo vyhlásené za neplatné, nemôžeš pristupovať k sviatostiam.

“Eucharistiii je vlastné, že je sviatosťou tých, ktorí sú v plnom spoločenstve s Cirkvou. “
KKC 1395

Tým, že tvoje manželstvo, ktoré si uzavrel civilne, nie je sviatostné, tvoj stav a životné okolnosti sú v rozpore s tým, čo učí Cirkev na základe Ježišovho učenia o nerozlučnosti manželstva.

To však , neznamená, že si bol vylúčený z Cirkvi, krstom si stal jej členom a naďalej ním zostávaš. Cirkev ti ponúka mnohé iné zdroje milosti, z ktorých môžeš čerpať na ceste k Bohu - Osobná modlitba, spoločná modlitba a zdieľanie sa s inými, čítanie Svätého Písma, účasť na Svätej omši, adorácia pred Sviatosťou Oltárnou, skutky milosrdenstva, konkrétna služba iným, ktorí sú v podobnej situácii ako ty.

Možno máš pocit, že je táto situácia akoby trestom pre teba. Ale nie je tomu tak. Ide o úctu ku Sviatosti manželstva. Cirkev resp. sám Ježiš uč í, že manželstvo je nerozlučiteľné. Tým, že si vstúpil do iného zväzku mimo sviatostného manželstva v určitom zmysle nie si v úplnej jednote s Cirkvou. A keď nie si v úplnej jednote s Cirkvou nemôžeš, pokiaľ znova nebudeš v jednote s Cirvkou, pristupovať ku sviatostiam.

“Pre veriacich, ktorí zotrvávajú v takejto manželskej situácii je prístup k eucharistickému príjimaniu otvorený jedine po sviatostnom rozhrešení, ktoré môže byť udelené len tým, čo ľutujú, že porušili znamenie zmluvy a vernosti s Kristom a sú ochotní viesť taký život, ktorý nie je v rozpore s nerozlučiteľnosťou manželstva. To v skutočnosti vyžaduje, aby sa muž a žena, ktorí z vážnych príčin, ako je napríklad výchova detí, nemôžu splniť požiadavku vzájomného rozchodu, zaviazali, že budú žiť v úplnej zdržanlivosti, čiže zdržia sa aktov, ktoré su manželstvu vlastné”
O pastorácii rozvedených a znovusobášených, SSV 2014

Jedným z ďalších spôsobov ako môžeš znovuobnoviť jednotu s Cirkvou je požiadať o anuláciu manželstva - v prípade, že vidíš oprávnené dôvody neplatnosti. Podrobne však preber túto situáciu s kňazom v tvojej farnosti.
17 dôležitých praktických, psychologických a kresťanských rád rodičom pred a po rozvode.
 1. Pred rozvodom sa vždy obráťte aj na odbornú pomoc kresťanských psychológov a kňazov.
 2. Radšej riešte problémy najprv vzájomnou odlukou.
 3. Vaše deti musia byť uistené, že nestrácajú žiadneho z rodičov.
 4. Pokiaľ je to možné, neurčujte stretávanie sa s deťmi súdne. Snažte sa, aby deti boli čo najčastejšie v kontakte s druhým rodičom.
 5. Mama má u dieťaťa budovať úctu a rešpekt k otcovi a naopak. Kladiete tým základ partnerských vzťahov vašich detí.
 6. Aj keď ste sa rozdelili, rodičmi zostávate stále. Vaše rodičovské vzťahy by mali byť založené na vzájomnej spolupráci, úcte, rešpekte a jednotnej výchove.
 7. Silný vzájomný konflikt medzi rodičmi často vytvára dlhodobejšie negatívne nastavenie na obidvoch stranách. Je potrebné to čo najskôr vyriešiť, aby vzťah rodičov nadobudol aspoň formálny charakter, zmizla nenávisť a hnev. Inak sa dieťa stáva súčasťou tejto “hry“ a musí hrať na dve strany. Deti si myslia, že keď sa otec hnevá na mamu, majú s mamou zdieľať tieto pocity a naopak. Majú tiež strach, že by prišli o rodiča a jeho lásku, ak by sa správali opačne. Často rodičia aj deťom vyčítajú, keď sa u druhého rodiča cítia dobre a sú šťastné, čo je veľmi nesprávne.
 8. Neposielajte si negatívne odkazy a výčitky cez deti. Problémy si riešte bez prítomnosti detí. Pamätajte na to, že ak by ste aj vy dospelí mali narušené vzťahy, deti vás majú radi oboch rovnako. Vedzte, že každé dieťa túži po láske a prítomnosti oboch rodičov.
 9. Ak niektorý z rodičov dieťaťu ublížil, dieťa prežíva zranenie na vedomej úrovni, ale podvedome túži po láske tohto rodiča. Preto je dôležité dieťaťu vysvetliť, že zatiaľ nepoznáme dôvod, prečo sa jeho rodič tak k nemu zachoval. Tento rodič môže mať vážne problémy, nedokázal sa ovládať, potrebuje pomoc. Znova uistiť dieťa, že rodič ho má rád a konal neuvedomene. Dať mu nádej na vyriešenie a zlepšenie vzťahu.
 10. Rodič, ktorý z rodiny odišiel a stretáva sa s deťmi menej často, by sa mal dohodnúť na určitej pravidelnosti stretnutí a vždy na stretnutie prísť. Pre deti je veľkým sklamaním, keď rodiča očakávajú a on nepríde. Ak sa niekedy vyskytne vážny dôvod, že rodič nemôže prísť, je dobré to čo najskôr oznámiť a dať si náhradný termín.
 11. Stretnutie s deťmi by aspoň dva roky po rozchode malo byť iba s rodičom, nie s jeho novým parnerom/partnerkou, príp. ich deťmi. Čas stretnutia by mal byť vyhradený iba rodičovi a deťom. Deti musia cítiť, že sú prvoradé.
 12. Počas stretnutia sa má rodič plne venovať deťom celý čas, sprevádzať ich svojou láskou, starostlivosťou, pozornosťou, rozhovormi. Nemajú byť posadené pred TV alebo počítač, alebo odložené u starých rodičov.
 13. Návšteva starých rodičov /a ďalšej rodiny/ je tiež dôležitá, má to však byť rodinné stretnutie, kde sa všetci spolu rozprávajú, realizujú rôzne činnosti, alebo aj spolu pracujú. Starí rodičia a príbuzní tiež majú podporovať rešpekt a lásku detí k druhému rodičovi a majú o ňom hovoriť s úctou.
 14. Ak sú problémy veľmi vážne a trpia najmä deti, situáciu je potrebné riešiť individuálne, s odbornou pomocou.
 15. S deťmi sa spolu modlite aj za partnera, ktorý s vami nie je a proste za obnovu rodiny. Slovo rozvod a tento skutok pred Bohom neexistuje.
 16. Viera a jej prehlbovanie sú na prvom mieste vo výchove detí. Žiť sviatostným životom v kresťanskom spoločenstve vám pomôže aj v ťažkých výchovných situáciách, pretože bez partnera ste v oslabení.
 17. Nezabudnite svoje “neriešiteľné“ problémy spoločne odovzdávať Bohu a dôverovať mu. Všetci máme nebeského Otca a aj Matku božiu.
Mgr. Adriana Vačková
Ako napísať žalobný spis o vyhlásenie neplatnosti manželstva?
Možno ho napísať aj podľa tejto pomôcky. Je potrebné v ňom uviesť isté skutočnosti a okolnosti. Bolo by dobré, keby ste si pospomínali a napísali odpovede na nasledovné otázky. Všetko si premyslite viackrát, lebo na niektoré veci je ťažko si spomínať. Podľa možnosti píšte krátke vety, aby to bolo zrozumiteľné, a v chronologickom slede.
 • Vaše meno a priezvisko, takisto Vášho manžela/manželky
 • Dátum a miesto Vášho narodenia, takisto Vášho manžela/manželky
 • Aká je vaša náboženská a obradová príslušnosť, takisto Vášho manžela/manželky
 • Okolnosti vášho zoznámenia, kde to bolo, koľko ste mali vtedy rokov
 • Mali ste nejakú vážnu známosť predtým, ak áno, ako dlho trvala a prečo ste sa rozišli?
 • Ako vyzerali Vaše stretávania, kde to bolo, ako asi dlho trvali, o čom ste sa rozprávali?
 • Kedy sa váš vzťah stal vážnym, alebo odkedy ste začali spolu chodiť?
 • Žili ste spolu sexuálne pred svadbou? Kto dal k tomu podnet? Vyhovovali ste si po tejto stránke?
 • Plánovali ste spoločnú budúcnosť, manželstvo, založenie rodiny?
 • Aký bol Váš názor na manželskú vernosť a nerozlučiteľnosť manželstva? Ako sa k tomu staval Váš snúbenec/Vaša snúbenica?
 • Nemali ste Vy alebo Váš manžel súčasne/manželka súčasne iných partnerov? Pred manželstvom, po uzavretí manželstva?
 • Aký ste mali názor na rozvod vo chvíli uzatvárania manželstva? Považovali ste ho za normálny nástroj „oslobodenia sa“ jeden od druhého, ak by v budúcnosti vznikli neprekonateľné ťažkosti alebo by sa stratila láska medzi Vami?
 • Plánovali ste mať spolu deti, či ste vylúčili takúto možnosť na istý čas alebo natrvalo?
 • Poznali ste sa dobre? Boli ste jeden i druhý dostatočne zrelý na vstup do manželstva a plnenie si manželských práv a povinností?
 • Čo bolo podnetom k sobášu? Kto dal podnet na sobáš? Aká bola reakcia druhej strany? Čo na to Vaši rodičia? Odhováral Vás niekto od sobáša? Ak áno, kto a prečo?
 • Z akých rodín ste pochádzali, stručne o rodičoch a súrodencoch, či nie sú rozvedení, ako Vás vychovali po ľudskej a náboženskej linke, neboli príliš prísni, nemal niekto z vás strach z otca alebo matky? Nechceli niekto z vás dvoch alebo obaja prostredníctvom sobáša dostať sa preč z domu, aby Vás nikto nekontroloval? Neholdoval doma niekto alkoholu, drogám alebo iným závislostiam? Boli vážne problémy vo Vašich rodinách? Liečil sa niekto na psychickú chorobu?
 • Poznali ste sa s Vaším budúcim manželom/Vašou budúcou manželkou dostatočne? Rozumeli ste si, či ste sa hádali? Boli medzi Vami problémy už aj pred svadbou? Akého druhu? Neprerušili ste Váš vzťah kvôli nejakým nezhodám pred manželstvom?
 • Boli by ste sa vzali aj vtedy, keby ste boli spolu dlhšie chodili a lepšie sa spoznali?
 • Kde ste obaja pracovali? Nemal niekto z vás dvoch problémy s alkoholom alebo nebol závislý na niečom inom? Boli ste si navzájom verní pred sobášom? Dokázali ste sa odpútať od svojich rodičov?
 • Ako vyzerala Vaša príprava na sobáš? Nechcel niekto z Vás dvoch odstúpiť od sobáša? Ako vyzerala vaša duchovná príprava na sobáš? Vyjadroval sa niekto z Vás k tomu, že má výhrady k manželskej vernosti, manželskej nerozlučiteľnosti, nechce mať deti a pod.? Odmietal aspoň jeden z Vás náboženský obrad sobáša?
 • Dátum a miesto sobáša (meno kostola, príp. farnosti)
 • Ako to bolo v deň sobáša? Sobášny obrad prebehol normálne? Neudialo sa nič neočakávané ani mimoriadne? Ani na svadobnej hostine?
 • Ako to vyzeralo po svadbe? Kde ste bývali? Ako vyzeralo vaše spolužitie a sexuálny život? Aké problémy ste mali a kedy začali? Praktizovali ste náboženský život? Mali ste spoločné peniaze? Nemali ste finančné problémy?
 • Máte deti? Ak áno, koľko, a kedy sa narodili? Nemali ste problémy v sexuálnej oblasti? Nebol vo vašej rodine umelý potrat? Ak deti nemáte prečo? Nemohli ste ich mať alebo nechceli ste ich mať? Ak nechceli, kto konkrétne ich nechcel a čo ste robili, aby ste zabránili mať deti?
 • Starali ste sa obaja o rodinu? Kto zabezpečoval Vašu rodinu finančne? Trávili ste spolu voľný čas? Nemáte dlhy? Ako to vyzeralo vo Vašom manželstve? Bol medzi vami dialóg a porozumenie? V čom ste si nerozumeli?
 • Boli ste v manželstve verní? Ak nie, kto nebol verný? Kedy sa asi začala manželská nevera? Ako to vyšlo najavo? Aká bola reakcia druhej manželskej strany?
 • Boli iné manželské problémy? Akého druhu? Ako ste ich riešili?
 • Ste rozvedení? Ako áno, kedy sa tak stalo? Nechceli ste sa rozviesť už skôr? Kto dal podnet na rozvod?
 • Čo bolo hlavným dôvodom zániku Vášho manželstva?
 • Kde a kým žije teraz Váš manžel/Vaša manželka?
 • Ako, kde a s kým žijete Vy?
 • Praktizujete vieru?
 • Čo si myslíte, prečo je Vaše manželstvo asi neplatné?
 • Prečo žiadate preskúmanie nulity vášho manželstva?
Pouvažujte nad osobami, ktoré budú ochotné ísť svedčiť na cirkevný súd, ak sa začne a ich predvolajú. Svedčiť môžu rodičia, svokrovci, súrodenci, ostatní príbuzní, susedia, priatelia, kolegovia, kamaráti, teda takí, ktorí poznajú niektoré skutočnosti a okolnosti Vášho zoznámenia a manželského života, aj tie negatívne.

Svedkov pýtajte ešte pred podaním žaloby na cirkevný súd, aby boli informovaní a vedeli, že majú ísť vypovedať na cirkevný súd. Ak budú súhlasiť, aby svedčili bude treba, aby odpovedali podľa pravdy na im položené otázky na príslušnom cirkevnom súde, a aby povedali len to, čo vedia. Každého budú volať osobitne v iný deň a v inú hodinu. Na cirkevnom súde sa nikto s nikým nestretne, aby sa nebáli prísť vypovedať. Je to dôležité.

Skúste toto všetko spísať do jednej histórie. Nemusíte sa hanbiť, pretože sudcovia, keď to raz dostanú do rúk, sa nebudú nad ničím pohoršovať, ani Vás nebudú odsudzovať. Na cirkevnom súde sa nevynášajú morálne súdy, ale sa skúma, či vaše manželstvo vôbec niekedy vzniklo.

Povinné prílohy:
 • Krstný list žalujúcej stránky z farského úradu (formát A4)
 • Krstný list nežalujúcej stránky z farského úradu (formát A4)
 • Sobášny list z farského úradu
 • Návrh na rozvod
 • Kópia rozsudku civilného súdu o rozvode
 • Súhrnná správa o priebehu známosti manželstva (na jeden list, dve strany format A4)
 • Odporúčanie miestneho farára
 • Ďalšie dokumenty alebo listiny – ak sú, ktoré žalujúca stránka považuje za dôležité predložiť súdu - kópie overené farským úradom (napr. lekárske správy, dokumenty od policajtov a pod.)