Rozvedení katolíci

Nie si sám

Sme skupinka veriacich katolíkov, ktorí prešli skúsenosťou rozpadu manželstva a uzdravením týchto hlbokých rán skrze Ježiša Krista. Uvedomujeme si, že Kristus má záujem o každého z nás a volá k sebe ľudí, ktorí sa nachádzajú v takejto bolestivej situácii.

Preto chceme aj touto web stránkou pomôcť nájsť rozvedeným, či ľuďom nachádzajúcim sa v ťažkej životnej situácii súviasiacej s rozpadom manželstva odpovede na otázky, ktoré ich trápia a ponúknuť cestu nádeje pre ich život, pretože veríme, že rozvod nie je koniec všetkého a už vôbec nie koniec života s Bohom.

V Ňom máme nádej na nový život, v Ňom nachádzame uzdravenie, On nám dáva pokoj a silu vytrvať, On nám dáva radosť, akú nám nemôže dať nik iný. Nechceme si nechať túto skúsenosť pre seba, ale chceme sa s ňou deliť s inými, s tými, ktorí, to potrebujú.