Rozvedení katolíci

Pomocná ruka Matky Božej Márie a nová nádej

Volám sa Martina a rada by som vám sprostredkovala svedectvo Božej lásky cez ruky Panny Márie.

Bola so vychovávaná v tradičnej katolíckej rodine, za čo veľmi rodičom ďakujem, lebo mi vieru odovzdali tak, ako ju sami žili. Viedli nás k úcte k Panne Márii a veľa krát sme boli na rôznych pútnickych miestach.

Mojim obľúbeným miestom bola, a stále je Marianka.

S mojím manželom sme sa poznali asi 1,5 roka, keď sme sa rozhodli prijať sviatosť manželstva. Príprava bola veľmi rýchla, skoro žiadna, no pred 20 rokmi to bolo normálne. Manžela som si brala z veľkej lásky, aj, keď som trošku prižmurovala obidve oči na varovanie rodiny. Bol mojim prvým mužom a ľúbila som ho celým srdcom. Dala som ho na prvé miesto v mojom živote.

Narodili sa nám dvojičky, bolo to radosti, ale aj starostí, manžel pomáhal v rámci možností. Bývali sme u svokrovcov, vznikali nedorozumenia, začala som konečne otvárať oči. Alkohol, kamaráti...

Narodilo sa nám tretie dieťa, no na začiatku bolo tehotenstvo dosť ťažké, obracala som sa na Pannu Máriu o pomoc a všetko jej zverovala. V manželstve sa situácia ešte viacej zhoršila. Žiarlivosť a závislosti, ktoré rúcali dôveru. Stupňoval sa strach a obavy. Veľmi častá manipulácia, citové vydieranie, psychické vydieranie. A to všetko sa zakrývalo pod rúškom ideálnej váženej rodiny.

Manžel je podnikateľom, maximum času venuje práci na farme a na poli - podľa ročného obdobia. Postupne sa vytrácala úcta, šliapanie po mojej identite ženy. Vtedy som ani len netušila, že som kráľovská Božia dcérka, ktorú Boh miluje. Uverila som klamstvám o sebe a dovolila som pre dobro v rodine dupať po sebe.

Hľadala som pomoc rozhovormi s kňazmi, psychologičkou.

Pohľad kňaza bol taký, že treba znášať ten kríž, a žiadna nádej, žiadne milosrdenstvo. Uvedomila som si, že musím žiť len takto, lebo Boh je prísny a dáva kríže. Ostala mi bolesť v  srdci a aj vzbura, no potom som bola apatická a postupne strácala zmysel života. Keď telo nevládalo, boli tu liečiteľky, ktoré dodávali energiu, rôzne preparáty, lieky na upokojenie. V slzách som prosila Pannu Máriu, aby mi pomohla.

No stupňovalo sa to, a ja som upadala som do väčšej biedy, robila som veci, ktorých som sa pred tým stránila. Žila som v omyle, že prijať do intimity manželstva rôzne sexuálne praktiky posilnia manželstvo, opak bol pravdou, viedlo to k sebectvu, egoizmu, a tak sme nežili v posväcujúcej milosti a darovaní sa jeden druhému. Vraj trend dnešnej modernej doby. Môj zdravotný stav sa zhoršil, skolabovala som niekoľko ráz. A rozhodla som sa odísť od manžela, ale nevedela som kam.

Deti som ochraňovala od problémov, no niečoho boli svedkami, ale nechápali. Istotu mali v dome v ktorom žili a mali strach odísť od otca, s mamou do neznáma. No ja som dúfala, že budem mať bývanie a tam budeme spolu. Bývanie som dostala, no deti nie. V jednej chvíli som strácala celý zmysel života, kričala som na Boha, že ak je živý, aby zachránil mňa aj moje deti.

Začali sa diať nové veci v mojom živote, Boh zobral vážne moje slová. Bola som sama, plná bolesti, no v nádeji, že cítim akúsi slobodu a túžbu ísť ďalej. Mala som veľkú túžbu ísť do Marianky k Panne Márii. Preplakala som dlhý čas a dala jej sľub čistoty, aby ona zachránila moje deti. Veci sa začali postupne meniť, duchovné cvičenia v Marianke - téma odpustenie. Odpustila som môjmu manželovi, veď on v nevedomosti slúži v otroctve a podľa toho je aj ovocie. Ja som prvý krát počula, že Boh ma naozaj miluje. Pocítila som veľké milosrdenstvo a dar pokánia a ľútosti. Odpustením sa otvorila brána toľkej lásky. Nasledovala púť do Medžugoria a hlboké uzdravenie pri Panne Márii - Kráľovnej pokoja.

Prešli 4 roky, mnohé uzdravenia, mnoho Božích milostí, lebo inak by som nepísala toto svedectvo. Toľko modlitieb, rodičov a mnohých spoločenstiev. Stala som sa zasvätenou laičkou u Dcér Božskej lásky. Našou charizmou je pomáhať ženám a dievčatám, a k tejto reholi ma tiež viedla Panna Mária cez svätý ruženec. Ďakujem za všetko Pánu Bohu, že On ma našiel a ukazuje mi cestu, postupne ma obnovuje. Staré šaty boli odhodené, a dáva mi nové, aby boli na Jeho slávu. Službu mi tiež vyberá sám, vie, cez čo som prešla a tak posiela práve takých ľudí, ktorým hrozí rozpad manželstva alebo ktorí sú po rozvode. Svoje deti nemám pri sebe, no mám nádej, že raz sa obrátia k Bohu a spoznajú Božiu lásku. Zatiaľ je veľa detí, ktoré potrebujú sprevádzanie. Boh myslí na každý detail a vypĺňa všetky prázdne miesta, ak Mu dôverujeme a držíme sa Ho.

Modlím sa, aby raz moja rodina bola obnovená, očistená, uzdravená a spojená v Božej láske. Ďakujem Panne Márii, že tak veľmi miluje každé svoje dieťa a chráni ho.

Martina