Rozvedení katolíci

V komunite rozvedených, kde cítiť nebo na zemi

V komunite rozvedených, kde cítiť nebo na zemi V komunite rozvedených, kde cítiť nebo na zemi

V máji tohto roku sa naša výprava v zložení Páter Matej Trizuliak, Magdaléna Kopkášová, Peter Kopkáš a Milan Skuhra vybrala za novým dobrodružstvom do Kanady.

Keďže sme sa so spoločenstvom Familie Solitude Myriam už stretli a ich spiritualita nás veľmi oslovila (napokon aj duchovné obnovy rozVedení k Bohu sú inšpirované ich cestou uzdravenia) boli sme veru celkom zvedaví, čo nás čaká a ako si rozvedení v Kanade nažívajú v spoločnej komunite.

Musím len skonštatovať, že to bolo neskutočne nádherných 10 dní plných prijatia, radosti, spevu, Božej blízkosti a myslím, že Páter Matej to vystihol úplne najlepšie, keď sa vyjadril, že tam bolo cítiť nebo na zemi.

O spoločenstve Familie Solitude Myriam sme už písali dávnejšie na našej webstránke, no zažiť túto rodinu naživo a presvedčiť sa o tom, ako mocne Boh koná v životoch rozvedených bol naozaj silný zážitok.

Po dlhej ceste, keď sme unavení prišli do ich komunitného domu zažili sme neskutočne vrelé rodinné privítanie. Všetci nás čakali v predsieni a snažili sa povedať aspoň zopár slov po slovensky.

V komunite rozvedených, kde cítiť nebo na zemiNáš pobyt bol predovšetkým časom stráveným spolu s nimi v komunite v ich každodenných aktivitách, ale aj časom zdieľania, hlbokých rozhovorov a prednášok v podaní zakladateľky Danielly Bourgouis, ktorá má dnes už 75 rokov, no je to veľmi charizmatická žena, ktorá prešla veľkou bolesťou a skúškami. Spoločenstvo založila pred 35 rokmi a odvtedy Boh cez nich konal mnoho dobrých vecí nielen pre rozvedených.

V komunite bývajú ľudia, ktorí sú rozvedení, rozhodli sa zostať verní svojmu manželského partnerovi a zasvätiť svoj život službe iným rodinám, ktoré sú v kríze. Keďže spoločenstvo kladie veľký dôraz na význam rodiny, môžu žiť v komunite len ľudia, ktorí už nemajú záväzky a ich deti sú už zaopatrené.

Počas 10 dní strávených s nimi sme si vypočuli mnoho životných príbehov žien či mužov, ktorí neraz prešli veľmi ťažkou situáciou, no Boh sa o nich postaral aj skrze toto spoločenstvo. Jedna žena sa dokonca ocitla so svojimi štyrmi malými deťmi takpovediac na ulici, no Božia prozreteľnosť sa postarala o všetko potrebné a ona s pomocou spoločenstva mohla vychovať svoje deti.

Bolo naozaj fascinujúce vidieť to, akú silnú dôveru majú členovia tohto spoločenstva v Božiu prozreteľnosť. Od založenia spoločenstva ani raz nemuseli kupovať chlieb – Boh sa o nich vždy postaral. A nielen chlebom, ale všetkými možnými potravinami, ktoré denne dostávajú od dobrodincov, a tak môžu fungovať a slúžiť iným. A mohli sme vidieť aj to, ako veľmi sú vďační za všetko, čo im Boh dáva a ako denne ďakujú za každý jeden dar, ktorý príde.

V komunite rozvedených, kde cítiť nebo na zemi V komunite rozvedených, kde cítiť nebo na zemi

Ďalším krásnym znakom ich komunity boli jednoduché vzťahy plné lásky a vzájomného rešpektu, na ktorých ako na nám prezradili, často musia pracovať hlavne pred Bohostánkom v modlitbe, jednoducho s Ježišom.

Spoločenstvo sa venuje ľuďom nielen rozvedeným, ale aj manželstvám v kríze a celkovo manželom a rodinám. Cez bolesť rozvodu si uvedomili veľkú dôležitosť sviatostného manželstva a preto vo všetkom, čo robia , sa snažia podporovať manželstvá a rodiny. S ich pomocou sa veru už nejedno manželstvo podarilo zachrániť. Komunita je otvorená tiež pre osobné poradenstvo a ponúkajú tiež možnosť stráviť čas s nimi pobytom v komunite- či už len na pár dní alebo na dlhší čas.

Možno to znie všetko veľmi ideálne, no za týmto ovocím, ktoré prinášajú, je mnoho utrpenia a bolesti z rozvodu, ktoré jednoducho obetovali Ježišovi a spojili s Jeho utrpením. Dali mu svoje životy a On premenil ich životy na požehnanie pre iných. Sú krásnym svedectvom toho, že Boh dokáže pozdvihnúť z prachu a popola, ako sa píše v knihe proroka Izaiáša:

“aby som dal zarmúteným Siona, aby som im dal veniec miesto popola, olej plesania namiesto smútku, rúcho radosti miesto sklesnutého ducha.“
Iz 61,3

Myslím, že to je to, do čoho mňa aj teba drahý priateľ Boh povoláva, to je to, čo ti chce dať. Kdekoľvek sa teraz nachádzaš, akokoľvek nehodný sa cítiš, on Ťa chce pozdvihnúť a dať Ti nový život v plnosti. Neboj sa prísť k Nemu a dať mu všetko.

Autor: Magdaléna Froncová