Rozvedení katolíci

Duchovná obnova v Rodinkove očami účastníčky

Moje prvé slová pri príchode do RODINKOVA smerované na organizátorku duchovných cvičení bola otázka: „Aká veľká skupina ľudí sa stretneme tento víkend na duchovných cvičeniach pre rozvedených.“ „ 9 ľudí“ znela odpoveď. Uff, zdalo sa mi to veľmi málo. Tak málo nás, rozvedených, hľadá úprimne Boha? Mňa sem dohnala túžba, túžba po Jeho dotyku, po dotyku Jeho Cirkvi. Tušila som, že tak, ako ma Boh sem zázračne poslal, že ma v tomto čase tu chcel mať, že mi vytvoril čas, aby som mohla prísť za ním, pretože On vie, že moje srdce „po ňom piští ako lastovička“, hoci nosím nálepku „ROZVEDENÁ“. Nemala som o týchto duchovných cvičeniach žiadne predstavy ani očakávania. Iba túžba načúvať Bohu, načúvať o mojej životnej situácii. A On ma tieto dni veľmi obdaroval, za čo Mu patria tieto moje úprimné slová:

„Večný Bože, ktorý poznáš skryté veci, ktorý vieš všetko skôr, ako sa to stane. Ty vieš, že aj my „rozvedení“ sme Ti úprimne chceli slúžiť a patriť v kráse a sile manželského zväzku. Avšak ľudská slabosť nám znemožnila žiť to, čo sme Ti kedysi vo dvojici odhodlane sľubovali. Kde je ten druhý, Pane? Kde? Stratilo sa jeho srdce? Stratilo sa naše srdce? ... Stratili sme svoju polovicu... Ty vidíš... Pane, pomôž.Toľko otázok a odpoveď žiadna. Kto dá odpoveď. Prišli sme za Tebou, pretože len Ty môžeš dať odpoveď, pravú odpoveď. Prišli sme za Tebou, nájsť Tvoje odpovede.

A Ty si nás povzbudil, ukázal cestu a uistil, že nie sme sami v tejto životnej situácii. Ukázal si, že poznáš naše rozpoloženie a stojíš pri nás, so svojou Cirkvou.

Vďaka Ti Pane, že na nás nezabúdaš a ukazuješ, že Matka Cirkev sa chce postarať aj o nás, „rozvedených“. Vďaka za Tvoje ubezpečenie, že vidíš naše potreby, a myslíš aj na nás. Potrebujeme Tvoju starostlivosť, Tvoje povzbudenie, Tvoje Otcovské usmernenie, lebo len Tvoja múdrosť nás môže priviesť našim životom do Večného života. My chceme byť naďalej údmi Tvojho tela.

„Pane, pomáhaj nám, aby sme mohli naďalej byť živými údmi Tvojho tela. Pomáhaj nám, aby sme mohli naďalej slúžiť Tebe, Tvojej cirkvi. Amen.“

S prianím veľa Božieho požehnania pre všetkých, ktorí nám umožnili tieto dni tráviť v spoločenstve s Bohom, aj s ľuďmi, ktorí prežívajú rovnaké boje. Som presvedčená, že tento čas sa stane pre každého z nás akýmsi medzníkom v našom ďalšom smerovaní životom.

Katka