Rozvedení katolíci

Predstavujeme vám: Familie Solitude Myriam (FSM)

Familie Solitude Myriam je katolícke spoločenstvo, ktoré reaguje na núdzu dnešnej spoločnosti spočívajúcu v pribúdajúcich rozvodoch a manželstvách v kríze. Ponúka cestu vnútorného uzdravenia, otvára srdcia pre modlitbu a Božie slovo, aby nasledovanie Krista vo všetkých našich životných situáciách mohlo byť rozhodnejšie.

Vznik a počiatky FSM

Spoločenstvo založila Danielle Bourgeois v roku 1981 v Kanade. Po katolíckom sobáši prešla v mladom veku rozvodom a neskôr vstúpila do nového vzťahu , pretože si nevedela predstaviť život bez partnera. Predsa však po hlbokom vnútornom obrátení zmenila svoj život a dala sa plne k dispozícii Kristovi. Začalo k nej prichádzať veľa ľudí, ktorí u nej hľadali útechu a pomoc. A keďže sa cítila tvárou v tvár tejto ich bolesti bezmocná, prosila o pomoc Boha. Vo sne počula Boží hlas, ktorý jej hovoril:

“Danielle, pozri, akí su zranení , sú to moje ovečky, ktoré milujem. Poponáhľaj sa ich zhromaždiť okolo seba, pretože vlci sú pripravení ich roztrhať. Ja ich uzdravím, oslobodím ich srdcia od smútku a dám im znova radosť. Urobíš z rozvedených zasvätených, pretože ich potrebujem pre svoje kráľovstvo. Tvoj dom sa bude volať Solitude Myriam. Budú k tebe prichádzať kňazi, ktorí budú pri tebe nachádzať radosť zo svojho posvätného celibátu a čerpať silu pre svoj život v samote.“

Jedinečný duch FSM

Spoločenstvo FSM nemá monastický, ale rodinný charakter. V súrodeneckej jednote sa prechádza jednotlivými krokmi vnútorného uzdravenia a členovia FSM zachovávajú vernosť odlúčenému manželskému partnerovi. Čisto súrodenecké vzťahy sú vysoko hodnotené dobro, hodné neustálej starostlivosti. Skrze dávanie a prijímanie lásky, skrze prijatie druhého a pocitu prijatia od iných zakusujú členovia uzdravenie ich životných zranení. Žijú každodenný život podľa evanjelia. Všade, kde pracujú, stavajú “medziľudské mosty“ a šíria atmosféru vzájomnej dôvery. Podľa vzoru svätej rodiny z Nazaretu sa v duchu odovzdania sa Božej prozreteľnosti usilujú žiť v radosti a činorodej láske k blížnym.

Cesta uzdravenia: od smútku k radosti

Prijatie:
Človek sa postaví danej situácii, ujasní si ju, príjme ju a odovzdá ju do Otcovej vôle:

„Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!“
Lk 22,42

Odpustenie:
Človek odpustí sebe a taktiež svojmu partnerovi:

„Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“
Lk 23,34
„(Láska) všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.“
1 Kor 13,7
„Nie sedem ráz ale sedemdesiatsedem ráz (máš odpustiť).“
Mt 18,22

Zmierenie:
Človeka, ktorý nás zranil znova prijmeme do svojho srdca:

„... a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje!“
Mk 10,8-9

Zasvätenie sa:
Človek obetuje a prenechá svoj život Bohu k uzdraveniu jeho vlastnej rodiny a celého sveta:

„... a za nich sa posväcujem obetovaním seba samého, aby aj oni boli posvätení v pravde.“
Jn 17,19
„Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.“
Jn 15,13

Záväzok

Členovia spoločenstva majú možnosť sa zaviazať vždy po dobu jedného roka zložením nasledovných sľubov:

  • Sľubom vernosti katolíckej Cirkvi
  • Sľubom vernosti svojmu manželskému partnerovi (napriek jeho odlúčenosti)
  • Sľubom žiť život v radosti, dôvere (v Božiu prozreteľnosť) a láske

Charizma

Ešte pred začiatkom príbehu založenia Spoločenstva Familie Solitude Myriam došlo k rozpadu jedného manželstva. Po tejto udalosti sa však začala cesta veľkého obrátenia a vzkriesenia.

Postupne sa pomocou prehĺbenia sviatosti manželstva objavil neopísateľný prameň milostí, ktorý umožňuje žiť ťažké situácie s vnútorným pokojom.

Familie Solitude Myriam verí, že obsiahlo osobitné milosti pre prehlbovanie zväzku manželstva a žiť ho ako skutočné posvätenie čím sa podieľajú na uzdravovaní rodín.

V tomto duchu doprevádza Familie Solitude Myriam rozvedené osoby, manželov v konfliktných situáciách, aby sa vyhlo rozvodu, páry v nesviatostnom manželstve, aby dokázali pochopiť a prijať učenie Cirkvi, normálne manželské páry, ktoré chcú svoje manželstvo žiť ako skutočné posvätenie a cestu k svätosti, ale taktiež páry, ktoré sa na manželstvo ešte len pripravujú.

Šírenie diela Familie Solitude Myriam

Komunita sa rozširovala pomerne rýchlo. Momentálne už pôsobí v nasledovných krajinách: Kanada, USA, Argentína, Brazília, Mexiko, Francúzsko, Island, Martinik, Švajčiarsko, Nemecko a Rakúsko.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Familie Solitude Myriam kontaktujte:

Magdaléna Froncová
Magdalena.Froncova@gmail.com
0911 110 527