Rozvedení katolíci

Rozhovor s Waltraut Sennewald a Emmou Schumacher

Familie Solitude MyriamV septembri tohto roku sa v Rodinkove v Belušských Slatinách konal Seminár o pastorácii rozvedených a tiež Duchovná obnova pre rozvedených. Bol to veľmi požehnaný čas, keďže nám Boh zoslal dve úžasné ženy zo spoločenstva Familie Solitude Myriam (ďalej len FSM), ktoré nám prišli vydať svedectvo o tom, ako ich Kristus uzdravil z ich bolesti po rozvode a tiež s nami zdielať skúsenosti z práce s rozvedenými.

A tak vám prinášame rozhovor s Emmou Schumacher zo Švajčiarska a s Waltraut Sennewald z Nemecka. O spoločenstve Solitude Myriam sa viac dočítate na našej webstránke v rubrike Viac, Články a názory.

 1. Prečo ste vstúpili do Familie Solitude Myriam a čo Vám to dáva?

  Waltraut:
  V roku 2003 som mala to šťastie spoznať Emmu a tým aj Solitude Myriam. Veľmi sa ma dotkol príbeh Danielly Bourgeois, zakladateľky spoločenstva a tiež spiritualita tohto spoločenstva. Po niekoľkých rokoch skúseností a mojej osobnej cesty sa vo mne zintenzívnila túžba zasvätiť sa a odovzdať Bohu ešte hlbšie svoj život, obzvlášť v službe .. Po tom, čo som stále viac bola volaná do služby iným, bolo pre mňa dôležité, byť pod ochranou nejakého spoločenstva, ktoré je uznané aj Cirkvou.Posilňuje ma to a dáva mi odvahu na nové úlohy a výzvy.

  Emma:
  Po tom, čo ma opustil môj manžel, zažila som hlboké obrátenie ku Kristovi. Hľadala som ľudí, ktorí by mali podobnú skúsenosť ako ja a mala som tú možnosť spoznať Danielle Bourgeois. Už od začiatku sa ma dotkla svojou veľkou láskou ku Kristovi a schopnosťou byť ku blížnym milosrdná, no napriek tomu pravdivá. Potom som spoznala spoločenstvo FSM a popritom ľudí v rovnakej situácii ako som bola ja, s ktorými som sa mohla zdieľať. To mi veľmi pomohlo. Rozhodla som sa stať (externou) členkou FSM. Všetci naši členovia sa stretávajú pravidelne raz za mesiac. Modlíme sa, diskutujeme a rozprávame o tom, čo Boh koná v našich životoch a pozeráme si DVD s prednáškami od Danielle. A tak dostávam pravidelne impulzy a novú silu na mojej ceste s Kristom. FSM je pre nás všetkých školou svätosti, kde sa učíme ako sa navzájom milovať a ako dávať náš život celkom k dispozícii Kristovi.

  Môj život tak dostal nový zmysel a pomaly som zisťovala, ako sa v mojom živote všetko obracia k tomu najlepšiemu.
 2. Prečo ste prišli na Slovensko a do Rodinkova?

  Waltraut:
  Predovšetkým preto, lebo ma nakontaktovala Magdaléna z Rodinkova a naše otvorené rozhovory ma veľmi povzbudili. A potom to bol aj môj vnútorný hlas, ktorý mi hovoril, aby som tam išla, že to je naša služba, no a tiež preto, lebo Emma súhlasila, aby sme šli.

  Emma:
  Familie Solitude Myriam (ďalej len FSM) evanjelizuje predovšetkým láskou k blížnym a radosťou, ktorá je typická pre členov tohto spoločenstva. Ale keď nás iní zavolajú, aby sme prišli vydať svedectvo o našom spoločenstve, tak sa snažíme toto volanie nasledovať. Keďže som osobne zažila bolesť rozvodu a tiež uzdravujúci Ježišov dotyk, chcem o tom hovoriť iným, aby aj ostatní trpiaci ľudia boli povzbudení vydať sa na cestu s Kristom. Je to jediná cesta, ktorá nám sprostredkúva hlobokú radosť a postupne uzdravuje celú rodinu. Toto posolstvo chcem odovzdať aj ostatným ľuďom, aby boli na svojej ceste povzbudení.
 3. Čo ste mali možnosť zažiť na Slovensku a v Rodinkove?

  Waltraut:
  Už na stanici v Bratislave som zažila srdečnosť a radosť dvoch úžasných žien Márie a Magdalény, ktoré nás prišli vyzdvihnúť. Nádej a radosť!

  Potom veľmi podnetný seminár, kde sme sa snažili hľadať spolu s kňazmi a laikmi pomoc a pravdu. To bolo veľmi povzbudzujúce.

  A potom duchovná obnova. Už prvé predstavovanie sa účastníkov sa ma veľmi hlboko dotklo, bolo veľmi úprimné a aj celá duchovná obnova. A tiež úžasný kňaz Roman Seko, ktorý nás sprevádzal, ktorý spolu s Máriou a Magdalénou tvorili skvelý tím. Dotkli sa ma aj ľudia, ktorí boli na duchovnej obnove a najmä ich úprimnosť. Moje srdce je plné vďačnosti a radosti z toho, čo sa tu udialo a že to pokračuje. Som vďačná Bohu.

  Emma:
  Pobyt v Rodinkove bol pre mňa veľmi oblažujúci. Znova som mala možnosť sa presvedčiť o tom, ako sa posolstvo, ktoré dal Ježiš Danielle Bourgeois potvrdilo.

  „Zhromaždi ich a ja ich uzdravím“

  Znova som mohla zažiť to, že keď je ON v našom strede, otvárajú sa naše srdcia pôsobeniu Jeho milosti. Smútok nahradí radosť, ľudia začnú medzi sebou nadväzovať srdečné vzťahy a odrazu zavládne ovzdušie nádeje a dôvery.

  Všetci sme mohli zažiť, že sme milovaní Kristom a tak máme aj svoje miesto v Cirkvi. S vďakou sme znova zistili, akí veľmi dôležití sú pre nás kňazi, pretože nás vysluhovaním sviatostí a sprostredkovaním Božieho Slova privádzajú bližšie ku Kristovi. A tak mohli ľudia, ktorí prišli utrápení, odchádzať domov s novou nádejou. Táto premena je dielom Ježiša. Prežiť niečo takéto je veľmi krásne a nanovo ma to posilňuje v mojej dôvere a v mojej viere v Neho. Chcela by som sa veľmi poďakovať všetkým, ktorí prijali naše slová.
 4. Čo by ste odkázali rozvedeným katolíkom na Slovensku?

  Waltraut:
  Pokračujte ďalej! Majte odvahu, Boh je s Vami. ON vás potrebuje. Nemajte strach, pozrite na mňa. Mňa si Boh v roku 2003 povolal na túto cestu prostredníctvom biskupa Klausa Künga. Bezradnú a biednu. Ale toto poslanie ma posilnilo a tak som sa dostala do služby. Boh je verný a On má cestu pre každého, aj pre nás, ktorí sme rozvedení, žijeme v odluke alebo sme znovuzosobášení. Vo Svojom Slove, v katechizme a prostredníctvom cirkvi nám dáva odpovede a ukazuje nám cestu. Aj prostredníctvom Solitude Myriam nám Boh pomáha kráčať ďalej, pretože aj naša zakladateľka Danielle počula Jeho hlas vo sne a takto hovorí aj nám, čo má s nami v pláne. ON nás uteší, uzdraví a urobí z nás ľudí, ktorí nie sú vylúčení, ale sú v Jeho osobitnej ochrane – keď spravíme to, čo nám hovorí ON.

  Emma:
  Majte bezvýhradnú dôveru v Krista. Skúste mu odovzdať všetko bezpodmienečne. Proste vytrvalo o milosti, ktoré potrebujete vo vašej situácii, predovšetkým o milosť odpustenia a zmierenia sa. Nezostávajte so svojimi ťažkosťami sami, ale stretávajte sa spolu, modlite sa a rozprávajte sa spolu. Pretože spolu sme oveľa silnejší. Pokúste sa potom vo vašich skupinkách žiť jednotu a lásku… a budete s údivom pozerať, ako vás Božia milosť uzdravuje a dáva vám radosť a pokoj a tiež nový zmysel života.
Familie Solitude Myriam Familie Solitude Myriam Autor: Magdaléna Froncová
Foto: Roman Seko