Rozvedení katolíci

Vyjadrenie PhDr. ThDr. Jána Buca, PhD, riaditeľa TV Lux a predsedu ZKSM na adresu rozvedených katolíkov

Myslím si, že jednou z úloh Cirkvi je pomôcť tomu, aby sa rozvedení ľudia necítili odmietnutí a zavrhnutí Bohom, ľuďmi a sami sebou.

Táto webová stránka môže pomôcť tým, ktorí sa v tejto situácii ocitli. Stránka ponúka odkazy na prednášky, literatúru, svedectvá ale aj organizácie, ktoré môžu pomôcť zmierniť traumu z rozpadu manželstva a ponúkajú nádej a uzdravenie.

Verím, že mnohí aj cez pomoc spoločenstva v Cirkvi, dokážu postupne stabilizovať svoj život a pozerať s nádejou do budúcnosti. Ako kresťania sme poslaní k tým, ktorí potrebujú lásku, odpsutenie, milosrdenstvo, súcit. Naše srdcia majú byť premenené nekonečnou láskou Boha a tak sa mi môžeme stať Jeho nástrojmi pre tých, ktorí boli láskou sklamaní.