Rozvedení katolíci

  • O nerozlučiteľnosti manželstva a aj o rozvedených

    Rodina, manželstvo, jeho nerozlučiteľnosť, rozvody, prax v pravoslávnych cirkvách - o tom všetkom sme hovorili s vladykom Cyrilom Vasiľom SJ, sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi.

    O nerozlučiteľnosti manželstva a aj o rozvedených